Blijf op de hoogte van onze updates!

Neoforce wordt geregeld geupdate. Buiten de bekende vakanties, doen we dit iedere 2 weken. Om deze 2-wekelijkse updates overzichtelijk te houden, kennen we een versienummer toe.

Test- en productie-omgeving
Klanten die dat willen kunnen in overleg met support een testomgeving aanvragen. Hiermee kunnen zij 2 weken van te voren nieuwe features testen binnen hun eigen afgeschermde omgeving. Zonder tegenbericht van klanten, worden de productieomgevingen 2 weken later voorzien van dezelfde versie van de testomgeving. De testomgeving zal daarna voorzien worden van een nieuwe versie.

Versienummers
De versienummers zijn op basis van het jaar en de week waarop de betreffende versie naar de testomgeving gaat. 2 weken daarna gaat diezelfde versie naar de productieomgeving. Dit betekent dat het uitbrengen van een feature dus veelal binnen 4 weken gereed is.