Skip to main content

Keep up with our updates!

Neoforce is updated regularly. Outside the known (Dutch) holidays, we do this every maand. Om deze updates overzichtelijk te houden, kennen we een versienummer toe.

Test and production environments
Klanten die dat willen kunnen in overleg met support een testomgeving aanvragen. Hiermee kunnen zij 1 week van te voren nieuwe features testen binnen hun eigen afgeschermde omgeving. Zonder tegenbericht van klanten, worden de productieomgevingen 1 week later voorzien van dezelfde versie van de testomgeving.

Version numbering
De versienummers zijn op basis van het jaar en de maand waarop de betreffende versie naar de test environment. gaat.