Registreer de belangrijkste gegevens op één plek!

Dit bespaart je veel moeite en verkleint de kans op fouten!

Neoforce biedt je de optie om je releaties & klanten, je belangrijkste gegevens, te registeren in de module basisregistraties. Het gehele pakket maakt gebruik van deze ingevulde gegevens om alles aan elkaar te koppelen. Zo ontstaat vanzelf een compleet overzicht. Daarnaast kun je andersom altijd zien waar iets aan gekoppeld is.

Hoeveel tickets heeft persoon X van organisatie Y aangemaakt en waar gingen die over? Dit is inzichtelijk door de persoon te openen. Wat is allemaal besproken met klant Z? Open de klant en je ziet het in één oogopslag!

Personen

Houd contact met je klanten en contactpersonen.

Personen zijn de (medewerkers van) de klanten en / of leveranciers. Registreer alle gegevens die je nog hebt voor het verlenen van uitstekende service aan je klanten! Hiermee verzeker je jezelf ervan dat je geen gegevens meer kwijtraakt.

De personen worden onder andere gebruikt voor het registreren van tickets op naam (de aanmelder).

Organisaties

Blijf in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Prospects, klanten en/of leveranciers waarbij er ook de mogelijkheid is om de locaties en ruimtes te registreren. Hiermee houd je bij met wie je allemaal zaken doet.

Alle bedrijfs- en adresgegevens van Nederlandse bedrijven worden gemakkelijk geïmporteerd vanuit de Kamer van Koophandel! Scheelt jou weer typen.